Month: December 2019

Chat botlar ve yapay zekâ destekli platformlar o kadar hızla yaygınlaşıyor ki artık finans ve bankacılık sektörü ile konaklama sektörü gibi bu teknolojinin imkânlarından en fazla faydalanan platformların çok daha ötesinde, web siteleri ve halkla ilişkiler dâhil olmak üzere irili ufaklı pek çok işletmeye ve hatta sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanır oldu. Sadece gelişmiş ülkelere […]

Chatbot kullanımında gözlemlediğimiz problemlerden bir tanesi beklentilerle kullanıcı senaryoları arasındaki uyumsuzluk. Baş ağrıtabilen bu sorunun asıl kaynağı ise bazen ‘biz’ olabiliyoruz. Burada ‘biz’den kastım bütün endüstri ve biraz da popüler medya. Bu sorunun asıl sebepleri arasında Yapay Zeka’nın çok fazla ütopik ve sansasyonel şekilde tanıtılmasını sayabiliriz. Evet, teorik olarak chatbotlar pek çok şeye elverişliler. Hatta […]

Seçeneklerin son derece sınırlı olduğu eski zamanların aksine modern çağ insanı hiç de alternatifsiz değil. Bilakis, seçeneklerin bolluğu karşısında tamamen afallamış durumda. Bu kadar seçenek arasından insanların yaptıkları tercihlerde en önemli belirleyicileri anlayabilmek için hiç şüphesiz geri bildirimin sağlamış olduğu kazanımlardan faydalanmak son derece önemli. Her işletme etkili bir geri bildirimin önemini yadsımasa da bunu […]

Bir yazımızda yapay zekâ destekli bir chatbot olan Ariana’nın marifetlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise kapsama alanımızı biraz daha genişletiyor ve sağlık sektöründe artan yapay zekâ ve chatbot kullanımına ait daha çeşitli örneklerle karşınıza çıkıyoruz. Chatbotlar, her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladılar. Her ne kadar şu anda bu yeni devrimin […]

Hepimiz yepyeni bir çağa tanıklık ediyoruz. Yapay Zekânın ilerleyişini yaşayarak öğreniyoruz. Fakat öte yandan da kabul edelim ki mesajlaşmak hele de bir robota derdimizi anlatmak bazen sıkıcı olabiliyor. Peki bu sıradanlıktan nasıl kurtuluruz? Elbette ki chatbotlarımızı yüksek teknoloji ve algoritmalarla donatmanın büyük faydalarını görebiliriz. Doğal Dil İşleme Süreci (NLP) ve Derin Öğrenme (DL) sürecindeki gelişmeler […]

Chatbotlar son yılların en revaçta olan trendlerinden bir tanesi. Bu önceden programlanmış ve/veya eğitilmiş yazılımlar insan diyaloğunu taklit ederek insanımsı iletişimi teknoloji ile birleştiriyor. Bunlara ek olarak Facebook Messenger ve Whatsapp gibi yaygın mesajlaşma programlarına entegre edilerek çok daha geniş kitlelere ulaşılmasına imkan tanıyor. Otel ve Konaklama Sektöründe Chatbotların Kullanımı Her ne kadar konaklama sektöründe […]

İnsan kaynakları temelde bir şirketin çalışan profilini belirleyen bu sayede şirket içindeki uyum ve şirket kültürünün oluşmasında temel öneme sahip son derece hayati bir departmandır. Günümüzde, özellikle yapılması istenen işlerin kas gücünden ziyade bilgi birikimi gerektirdiği; rekabetin son derece çetin olduğu ve yeniliğin var olabilmek için ön koşul olduğu bu yüzyılda insan kaynakları yönetimi artık […]

Artan iş yükünün altından Chatbot ile kalkın! Son yıllarda firmalar gittikçe yoğunlaşan web hizmetleri ile uğraşıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinin başında ise gittikçe artan sayıda müşterinin internet, sosyal medya ve mobil vasıtaları kullanarak tüketim tercihlerine karar vermesi yatıyor. Yerinde kullanıldığı takdirde Chatbotlar bu iş yükünün altından başarı ile kalkabildiklerini defalarca kanıtladılar. Bir firma olarak, bir […]

Hiç çalışmakta zorlanan ya da yeterince verim alamadığınız bir elektronik cihaza kızıp fırlatmak istediğiniz oldu mu? Ya da bunu yapan birini gördünüz mü? İnsanlarla teknoloji arasındaki ilişki zaman zaman karışık bir hal alabiliyor. Öte yandan yapay zekânın hayatımıza girmesi, onunla nasıl iletişim kurmamız gerektiği sorunsalını da gündeme getiriyor. Bir robotla konuşabilmek artık ne hayal ne […]

Zaman değişiyor. Modern çağda her yeni gün yeni bir keşfi de beraberinde getiriyor. İnsan da zamanın bir parçası olarak durmadan gelişiyor, geliştiriyor. Her geçen gün, her ilerleyen sene bir öncekinin üzerine katarak ilerliyor. Chatbotlar da bu duruma istisna değil. Gitgide daha da yayılıyor, gelişiyor ve güçleniyorlar. Gittikçe daha fazla organizasyon akıllı yazılımların sağladığı imkânlardan faydalanma […]